Mobilier urban, Semnalizare rutieră și Semaforizare - activitatea

Sectia își desfașoară activitatea pe două direcții :

A. Mobilier urban, Semnalizare rutieră (confecţii metal)

Mobilier urban

O componentă importantă în crearea unui climat urban plăcut şi civilizat este mobilierul urban instalat în zonele intens circulate. Activitatea este structurată pe 2 echipe.

În anul 2015 Primăria Municipiului Iaşi a procedat la amplasarea de bănci, atât în parcuri, grădini şi esplanade, cât şi pe unele artere intens circulate pietonal, staţii ale mijloacelor de transport în comun, locuri de agrement, pieţe, parcuri de joacă. În aceste locuri s-au amplasat şi coşuri pentru colectarea deşeurilor, care contribuie în mod semnificativ la păstrarea curăţeniei în municipiu.

Parcurile de joacă pentru copii au fost reparate.
Coşurile de gunoi montate pe stâlp sunt montate pe arterele de circulaţie din municipiu, repartizate pe aproximativ 200 de străzi. Aceste coşuri se înlocuiesc ori de câte ori este nevoie (se demontează, se repară, se vopsesc, se remontează).

Coşurile de gunoi tip parc se montează de obicei în parcuri, grădini sau pieţe asigurându-se păstrarea curăţeniei ; în municipiul Iaşi sunt montate aproximativ 1600 coşuri tip parc în aproximativ 100 de locaţii.

Băncile confecţionate din oţel cu ştacheţi din lemn sau având picioare din fontă sunt amplasate în parcurile de odihnă din municipiu cât şi în locurile de agrement, staţii ale mijloacelor de transport în comun şi în parcurile de joacă pentru copii. ; acestea sunt repartizate în aproximativ 120 de locaţii având un număr de aproximativ 2500 bucăţi.

Mesele de şah şi băncile pentru aceste mese sunt amplasate în parcurile din municipiul Iaşi la solicitarea locatarilor din diferite cartiere; în ultimul timp sunt solicitate în tot mai multe zone;

În aceste parcuri de joacă s-au executat lucrări noi de împrejmuire şi reparaţii la împrejmuirile existente.

Semnalizare rutieră (confecţii metal)

Această activitate constă în executarea şi amplasarea de indicatoare rutiere noi în locurile stabilite de Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei, precum şi de supravegherea, întreţinerea şi înlocuirea semnalizatoarelor rutiere existente (repararea, îndreptarea şi vopsirea de panouri indicatoare existente).

Alte activităţi ale echipei :

B. Montare, întreținere, reparații semafoare

În municipiul Iaşi există intersecţii semaforizate si de treceri pietonale semnalizate optic.

Activitatea de întreţinere constă din înlocuirea corpurilor de iluminat, intervenţii la instalaţia electrică şi electronică a semafoarelor, înlocuirea corpurilor de semaforizare;

Aceeaşi echipă execută instalaţii electrice de alimentare cu energie electrică precum şi lucrări de iluminare şi sonorizare cu ocazia diferitelor sărbători şi manifestări (Sărbătorile Iaşului, Festivalul Berii, Târgul de Oale, Concerte etc.)

De asemenea s-a executat montarea, demontarea şi întreţinerea diferitelor instalaţii luminoase (ghirlande, instalaţii pom iarnă) cu diferite ocazii.