Amenajare și întreținere spații verzi

Servicii prestate - spații verzi


Costurile pentru activitățile de amenajări, reamenjări, întreținere spații verzi, tăieri/toaletări arbori se vor determina pe baza unui deviz estimativ de lucrări întocmit de Reprezentantul Servicii Publice Iași, în funcție de complexitatea, volumul și gradul de dificultate ale lucrării, pe baza prețurilor minime prezentate mai jos !

Valorile prezentate mai jos nu includ transportul/deplasarea echipei, materialelor, utilajelor și echipamentelor de lucru la destinația beneficiarului.
Preţurile variază în funcţie de utilajele specifice necesare şi condiţiile de dificultate a lucrărilor.

Prețurile sunt valabile începând cu 01.04.2019
Nr.crt. Denumire serviciu Dimensiuni Caracteristici Preț cu TVA
1 Plantat arbori fără balot 0.7x0.7x0.7m fără balot pământ 88
2 Plantat arbori cu balot 0.85x0.85x0.85m cu balot pământ 143
3 Plantat arbuşti foioşi 0.5x0.5x0.5m fără balot pământ 31
4 Scos și încărcat arbori foioși cu balot (lei/buc) cu balot D > 0.8m săpat șanț perimetral, ambalat și încărcat 115
5 Plantat arbuşti răşinoşi 0.5x0.5x0.5m cu balot pământ 75
6 Plantat gard viu foioase (lei/ml) 4-7 buc/1 ml - 36
7 Plantat gard viu răşinoase (lei/ml) 1-4 buc/1 ml - 26
8 Plantat flori sezon (lei/m²) 40-70 buc/m² anuale/bianuale 79
9 Cosit mecanic (lei/m²) 1 m² cosit+strâns în grămezi 1
10 Tuns gazon mecanic (lei/m²) 1 m² tuns+strâns în grămezi 1
11 Scarificat gazon mecanic (lei/m²) 1 m² scarificat+adunat în grămezi 1
12 Tuns mecanic gard viu (lei/m²) 1 m² tuns+strâns în grămezi 2
13 Gazonat prin însămânțare (lei/m²) 1 m² mobilizat, gazonat, udat - cu material 18
14 Gazonat cu așternere de rulouri (lei/m²) 1 m² mobilizat, gazonat, udat - cu material 45
15 Mobilizat sol vegetație (lei/m²) 1 m² adâncime 10 cm 7
16 Nivelat mecanic solul (lei/m²) 1 m² denivelări sub 0,5m 6
17 Degajat teren de corpuri străine lei/m² curățat teren 3
18 Defrișat manual vegetație lei/m² defrișat vegetație lemnoasă 6
19 Defrișat mecanic vegetație lei/m² defrișat vegetație lemnoasă 2
20 Așternere pământ vegetal (lei/m²) 1 m² h<0.2m 15
21 Administrat îngrășăminte chimice(lei/m²) 1 m² prăfuire 1
22 Erbicidat gazon selectiv (lei/m²) 1 m² stropire 1

Servicii prestate - amenajări morminte


Costurile pentru activitățile de amenajări, reamenjări, întreținere spații verzi, tăieri/toaletări arbori se vor determina pe baza unui deviz estimativ de lucrări întocmit de Reprezentantul Servicii Publice Iași, în funcție de complexitatea, volumul și gradul de dificultate ale lucrării, pe baza prețurilor minime prezentate mai jos !

Valorile prezentate mai jos nu includ transportul/deplasarea echipei, materialelor, utilajelor și echipamentelor de lucru la destinația beneficiarului.
Preţurile variază în funcţie de utilajele specifice necesare şi condiţiile de dificultate a lucrărilor.

Nr.crt. Denumire serviciu Dimensiuni Caracteristici Preț cu TVA
1 Plantat flori pe mormânt (lei/buc/3 m²) 3 m² plantat, udat 3 ori - manoperă 28
2 Amenajare mormânt cu flori(lei/buc/3 m²) - 50 flori 3 m² manoperă + material 195
3 Degajat mormânt de corpuri străine (lei/buc/3 m²) 3 m² coroane, frunze, etc 26
2 Mobilizat sol și plantat flori (lei/buc/3 m²) - manoperă 3 m² mobilizat sol, plantat flori 75
3 Mobilizat sol pe mormânt (lei/buc/3 m²) 3 m² mobilizat sol 62
4 Mobilizat solul și defrișat vegetație pe mormânt (lei/buc/3 m²) 3 m² mobilizat sol, defrișat 81
5 Adăugat pamânt vegegetal pe mormânt 20cm(lei/buc/3 m²) 3 m² aşternere 20 cm pământ 130
6 Amenajare mormânt cu flori și pământ vegetal (lei/bc/3 m²) 3 m² pământ 20 cm, amenajat cu 50 flori, udat 3 ori 262
7 Cosit vegetatie mormânt (lei/buc/3 m²) 3 m² cosit, degajat, încarcat, transport 23
8 Măturat și udat flori mormânt (lei/buc/3 m²) 3 m² măturat, udat flori, luat gunoi 18
9 Măturat, tămâiat și aprins lumânări 3 zile (lei/buc/3 m²) 3 m² x 3 zile candelă 1 buc/zi, tamâiat 3 zile, măturat 3 zile 64
10 Amenajare mormânt și întreținere 8 luni (săptămânal) lei/buc/3 m² mobilizat sol, măturat, udat flori 978
11 Amenajare mormânt și întreținere 8 luni (lunar) lei/buc/3 m² mobilizat sol, măturat, udat flori 586
12 Amenajare mormânt și întreținere 6 luni (săptămânal) lei/buc/3 m² mobilizat sol, măturat, udat flori 847
13 Udat flori pe mormânt de 3 ori lei/buc/3 m² udat 36

Servicii prestate - Toaletări/doborâri arbori*


Costurile pentru activitățile de amenajări, reamenjări, întreținere spații verzi, tăieri/toaletări arbori se vor determina pe baza unui deviz estimativ de lucrări întocmit de Reprezentantul Servicii Publice Iași, în funcție de complexitatea, volumul și gradul de dificultate ale lucrării, pe baza prețurilor minime prezentate mai jos !

Valorile prezentate mai jos nu includ transportul/deplasarea echipei, materialelor, utilajelor și echipamentelor de lucru la destinația beneficiarului.
Preţurile variază în funcţie de utilajele specifice necesare şi condiţiile de dificultate a lucrărilor.
Nr.crt. Denumire serviciu Dimensiuni Caracteristici Preț cu TVA
1 Tăiat arbori cu d=0.1-0.3m (toaletări/doborâri) 1 buc tăiat, degajat teren 394
2 Tăiat arbori cu d=0.31-0.5 m (toaletări/doborâri) 1 buc tăiat, degajat teren 543
3 Tăiat arbori cu d=0.51-1m (toaletări/doborâri) 1 buc tăiat, degajat teren 573
4 Tăiat arbori cu d>1.0m (toaletări/doborâri) 1 buc tăiat, degajat teren 705

Proiecte la Final


Partenerii noştri

iasitvlife