Amenajare și întreținere spații verzi

Servicii prestate - spații verzi


Prețurile sunt valabile începând cu 01.05.2017
Nr.crt. Denumire serviciu Dimensiuni Caracteristici Preț lei/buc fara TVA
1 Plantat arbori fără balot 0,8x0.8x0,8m fără balot pământ 68,22
2 Plantat arbori cu balot 1,0x1,0x1,0m cu balot pământ 91,98
3 Plantat arbuşti foioşi 0,5x0,5x0,5m fără balot pământ 20,74
4 Plantat arbuşti răşinoşi 0,5x0,5x0,5m cu balot pământ 44,44
5 Plantat gard viu foioase(lei/ml) 4-7 buc/1m fără balot pământ 25,30
6 Plantat gard viu răşinoase(lei/ml) 1-4 buc/1m cu balot pământ 19,48
7 Plantat flori sezon(lei/mp) 40-70 buc/m² anuale/bianuale 46
8 Cosit mecanic(lei/mp) 1m² cosit+strâns în grămezi 0,60
9 Tuns mecanic gard viu(lei/mp) 1m² tuns+strâns în grămezi 1,3
10 Gazonat (lei/mp) 1m² mobilizat,gazonat,udat 8,88
11 Tăiat arbori cu d=0,1-0,3m (toaletări/doborâri) 1 buc tăiat, degajat teren 161,30 - 322,60*
12 Tăiat arbori cu d=0,31-0,5m (toaletări/doborâri) 1 buc tăiat, degajat teren 322,60 - 564,51*
13 Tăiat arbori cu d=0,51-1,0m (toaletări/doborâri) 1 buc tăiat, degajat teren 564,51 - 967,74*
14 Tăiat arbori cu d>1,0m (toaletări/doborâri) 1 buc tăiat, degajat teren >967,74*
15 Mobilizat sol vegetație (lei/mp) 1m² adâncime 10 cm 4,01
16 Nivelat mecanic solul (lei/mp) 1m² denivelări sub 0,5m 4,73
17 Așternere pământ vegetal (lei/mp) 1m² h<0,02m 9,14
18 Plantat flori pe mormânt ( lei/buc/3 mp) 3m² plantat, udat 3 ori 16,25
19 Mobilizat sol, plantat flori (lei/buc/3 mp) 50 buc/3m² mobilizat sol, plantat flori 37,14
20 Mobilizat sol pe mormânt (lei/buc/3 mp) 3m² mobilizat sol 31,65
21 Adăugat pamânt veg.mormânt 20cm(lei/bc/3mp) 3m² aşternere 20 cm pământ 92,10
22 Amenajare mormânt cu flori(lei/bc/3 mp) 3m² mobilizat sol,amenajat 50 flori 139,64
23 Amenajare mormânt cu flori și pământ vegetal (lei/bc/3 mp) 3m² pământ 20 cm, amenajat cu 50 flori, udat 3 ori 198,83
24 Cosit vegetatie mormânt (lei/bc/3 mp) 3m² cosit, degajat, încarcat, transport 13,15
25 Măturat și udat flori mormânt (lei/bc/3 mp) 3m² măturat, udat flori, luat gunoi 11,62
25 Măturat, tămâiat și aprins lumânări 3 zile (lei/bc/3 mp) 3m² x 3 zile candelă 1 buc/zi, tamâiat 3 zile, măturat 3 zile 36,83
26 Degajat teren de corpuri străine lei/m² curățat teren 4,29
27 Defrișat manual vegetație lei/m² defrișat vegetație lemnoasă 4,55
28 Amenajare mormânt și întreținere 8 luni(săptămânal) lei/buc/3m² mobilizat sol, măturat, udat flori 642,73
29 Amenajare mormânt și întreținere 8 luni(lunar) lei/buc/3m² mobilizat sol, măturat, udat flori 414,83
30 Amenajare mormânt și întreținere 6 luni(săptămânal) lei/buc/3m² mobilizat sol, măturat, udat flori 566,76
31 Udat flori pe mormânt de 3 ori lei/buc/3m² 21,10
* Preţurile variază în funcţie de utilajele specifice necesare şi condiţiile de dificultate a lucrărilor.

Proiecte la Final


Partenerii noştri

iasitvlife